شنبه 31 ارديبهشت 1401En

انتقال چک 

در فرآیندهای جدید چک، انتقال سیستمی، جایگزین پشت نویسی در روش های قدیمی شده است. پس شما برای انتقال یک چک به ذینفع جدید، باید فرآیندی مشابه صدور چک را انجام دهید و از طریق درگاه های بانکی غیرحضوری یا در شعبه، اطلاعات چک و ذینفع جدید را وارد کنید.
ذینفع جدید چک (کسی که شما چک را به وی منتقل می کنید) نیز دریافت چک را در یکی از سامانه های بانکی که به آن دسترسی دارد (مانند همراه بانک بانکی که در آن حساب دارد) تایید می کند تا فرآیند انتقال کامل شود.
نکته مهم: دریافت برگه چک در قانون جدید چک، همراه با پشت نویسی، به معنای انتقال آن نیست و دریافت کننده نمی تواند در هیچ یک از شعب بانک ها وجه چک را دریافت کند، پس مراقب باشید، فرآیند دریافت فیزیک چک و انتقال سیستمی آن در سامانه صیاد را همزمان و کامل انجام دهید.
نکته: تمامی خدمات اشاره شده در بالا، در شعب بانک ملت به صورت حضوری نیز قابل ارایه است، اما توصیه می کنیم برای حفظ سلامتی خود و دیگران در شرایط شیوع کرونا و کاهش ترددهای غیرضروری، از خدمات غیرحضوری استفاده کنید.

برای آشنایی با فرآیند ثبت،تائید و انتقال چک های صیادی جدید از طریق همراه بانک ملت این ویدئو را ببینید:


و برای آشنایی با فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک های صیادی جدید از طریق اینترنت بانک ملت این ویدئو را ببنید:

در یک دقیقه ببینید؛ روش های انتقال چک در قانون جدید صدور چک


و برای آشنایی با فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک های صیادی جدید از طریق سامانه پیامکی این ویدئو را ببنید: