دوشنبه 10 مهر 1402 En

ثبت چک

براساس قانون جدید چک، همه چک های جدید (رنگ بنفش) از ابتدای سال 1400 هنگام صدور و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند. همچنین در زمان انتقال، گیرنده چک نیز باید این انتقال را به صورت سیستمی تایید کند تا چک قابلیت کارسازی داشته باشد.
در قانون جدید، صدور چک در وجه حامل مجاز نبوده و چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود.
نکته مهم: کارسازی چک های طرح قدیم در شعب بانک ملت کماکان مطابق روال گذشته صورت می پذیرد و نیازی به درج اطلاعات آن ها درسامانه صیاد نیست. در واقع دسته چک هایی که قبل از سال 1400 صادر شده و به رنگ بنفش نیستند، فعلا و تا اطلاع ثانوی اعتبار داشته و ضرورتی به ابطال و دریافت دسته چک های جدید (به رنگ بنفش) نیست
صاحب حساب (صادر کننده چک) بعد از نوشتن برگ چک باید به سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت،همراه بانک ملت یا اپلیکیشن سکه وارد شود و با انتخاب گزینه خدمات چک های صیادی، اطلاعات چک صادره را ثبت کند.
این اطلاعات عبارتند از: شناسه صیاد، سری و سریال چک، مبلغ ، تاریخ سررسید، شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر و نام ذینفع چک
پس از ثبت چک، صادر کننده چک را به ذینفع تحویل می دهد. سامانه های بانک و سامانه صیاد به صورت سیستمی صحت اطلاعات چک ثبت شده را چک می کنند.
سپس گیرنده چک (ذینفع) باید به درگاه های الکترونیک بانکی که در آن حساب دارد وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه، دریافت چک با مشخصات برگ چک دریافتی را تایید کند.
نکته:تمامی خدمات اشاره شده در بالا، در شعب بانک ملت به صورت حضوری نیز قابل ارایه است، اما توصیه می کنیم برای حفظ سلامتی خود و دیگران در شرایط شیوع کرونا و کاهش ترددهای غیرضروری، از خدمات غیرحضوری استفاده کنید.

برای آشنایی با فرآیند ثبت،تائید و انتقال چک های صیادی جدید از طریق همراه بانک ملت این ویدئو را ببینید:


و برای آشنایی با فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک های صیادی جدید از طریق اینترنت بانک ملت این ویدئو را ببنید:

برای آشنایی با فرآیند ثبت،تائید و انتقال چک های صیادی جدید از طریق سامانه مباشر بانک ملت این ویدئو را ببینید:


در یک دقیقه ببینید؛ روش صدور چک در قانون جدید صدور چک.


در این ویدیو ببینید؛ طریقه شناسایی سری جدید چک های صیادی
معرفی مشخصات و ویژگیهای سری جدید چکهای صیادی در یک ویدیو کوتاه منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.