چهارشنبه 6 تير 1403En
بانکداری ویدئویی بانک ملت

بانکداری ویدئویی بانک ملت

بانک ملت در راستای تکمیل مجموعه محصولات فناورانه این بانک و کاهش مراجعه غیر ضروری مشتریان به شعبه برای دریافت خدمات بانکی، محصولی با استفاده از قابلیت‌های بانکداری ویدئویی، طراحی و ارائه کرده است.

از مهمترین مزایای بانکداری ویدئویی 

  • حفظ ارتباط و افزایش تعامل دوجانبه با وجود حذف مراجعه حضوری
  • امکان پاسخ به درخواست‌ها و ارائه مشاوره اختصاصی به مشتریان
  • کسب اطمینان از هویت واقعی مشتری در انجام عملیات بانکی با احراز هویت غیرحضوری (e-KYC)
تمرکز اولیه بانکداری ویدئویی بانک ملت، ارائه خدمات انتقال وجه و همچنین افتتاح حساب از طریق این درگاه است که امید است با استقبال متقاضیان تعداد خدمات ارائه شده در آینده افزایش یابد.
این خدمت در گام نخست به مشتریان ارزنده بانک ارائه می شود و در آینده قابلیت عرضه به تمامی مشتریان را دارا می باشد.
این محصول جدید دیجیتال طی  مراسمی  با حضور مدیرعامل بانک ملت  در تاریخ 19 اردیبهشت 1403رونمایی شد.