دوشنبه 25 تير 1403En
ریفاینانس

ریفاینانس

در تسهیلات ارزی از محل خطوط اعتباری کوتاه مدت ریفاینانس (یوزانس داخلی) ،  بانک تسهیلات دهنده تحت قرارداد منعقده ، وجه کالای مورد معامله را به ذینفع اعتبار اسنادی پرداخت می نماید و سپس بانک گشایش کننده، وجه پرداخت شده به فروشنده را حداکثر یک سال بعد (مدت زمان بازپرداخت تابع توافقات قراردادی بانک تسهبلات دهنده و بانک تسهیلات گیرنده می باشد) به همراه سود متعلقه به  بانک تسهیلات دهنده بازپرداخت می نماید.
تا مرحله اولین معامله اسناد، حداقل20%  اصل مبلغ اعتبار اسنادی توسط تسهیلات گیرنده تأمین می گردد، همچنین سود تسهیلات براساس نرخ شناور ارز قرارداد بعلاوه حاشیه سود یا به صورت ثابت(صرفا حاشیه سود) تعیین می گردد.

سایر شرایط:

1.اشخاص مجاز استفاده کننده از تسهیلات شامل واحدهای تولیدی با سابقه اعتباری می باشند.
2. کالاهای مجاز شامل مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات خطوط تولیدی، و دیگر کالاهای مجاز واحد های تولیدی می باشند.
3. استفاده از منابع مالی فوق با رعایت کلیه ضوابط و مقررات اعتباری و ارزی، شرایط مندرج در قرارداد مالی منعقده با بانک تسهیلات دهنده از جمله مبلغ ، مدت ، نرخ سود و نوع کالا امکان پذیر خواهد بود.
ED.e.keramat 1402/573140  14020405