چهارشنبه 6 تير 1403En
پایانه های پرداخت الکترونیک شعب

پایانه های پرداخت الکترونیک شعب (کارت خوان های شعب)

بانک ملت به منظور آسودگی مشتریان گرامی بیشتر شعبه های خود را در سراسر کشور به پایانه های پرداخت الکترونیک مجهز کرده است. این پایانه ها به مشتریان بانک ملت خدمات گوناگون عرضه می کنند. از جمله:
  - برداشت وجه با کارت (درون بانکی، شتابی یا بین بانکی)
  - انواع انتقال وجه: (درون بانکی، شتابی یا بین بانکی، و انتقال وجه سه جانبه)
  - اطلاع از موجودی کارت
  - دریافت رمز کارت (در صورت فراموشی)
  - خدمات مرتبط با پرداخت الکترونیک کارت سوخت (اتصال به کارت بانکی، شارژ کیف پول، اطلاع از موجودی کیف پول و سایر خدمات مرتبط).
AL-ED.1395.03.03