يکشنبه 31 تير 1403En
اوراق گام

اوراق گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) 

اوراق گواهی اعتبار مولد که به اختصار«گام» نامیده می‌شوند، سازوکاری را ایجاد خواهند کرد که واحدهای تولیدی به‌جای دریافت تسهیلات از بانک‌ها، به اعتبار و ضمانت بانک تکیه کرده و از این طریق تامین مالی خود را انجام دهند. این طرح مناسب گروه‌های تولیدی است که در تامین مواد اولیه خود دچار کمبود نقدینگی هستند. 
اوراق گام یک ابزار کارآمد در خصوص تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است که قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه را دارد. تولیدکنندگان این اوراق را بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک درخواست می‌کنند. بانک نیز به‌عنوان یک واسط، این اوراق را منتشر و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. این اوراق دارای تاریخ سررسید هستند که دارنده اوراق می‌تواند تا زمان سررسید آن را نزد خود نگهداری کرده یا برای خرید مواد اولیه آن را به جای پول به فروشنده مواد اولیه تحویل دهد و یا از طریق بازار سرمایه(بازار بورس) به فروش برساند. سررسید این اوراق به صورت یک ساله بوده و وظیفه پرداخت مبلغ اسمی در سررسید این اوراق به عهده بانک است. 

اهداف انتشار اوراق‌گام:

 • رفع موانع پولی رونق تولید
 • هدایت منابع پولی به فعالیتهای مولد 
 • تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی

ویژگی های اوراق گام:

 • با نام
 • غیرکاغذی
 • بدون کوپن سود
 • در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال

مزایای اوراق گام

 • امکان خرید اعتباری مواد اولیه مورد نیاز  مشتری در سررسیدهای 1 تا 12 ماه.
 • حذف اخذ گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم.
 • کارمزد صدور اوراق گام معادل کارمزد صدور ضمانت نامه ها متناسب با وثایق
 • امکان نقل و انتقال اوراق در بازار پول
 • افزایش سقف صدور اوراق به میزان 200% فروش سال قبل 
 • نرخ تنزیل منطقی در بازار سرمایه/ خرید دین در بازار پول به جهت تضمین نقدشوندگی اوراق توسط بانک.

مراحل دریافت اوراق گام

 1. مراجعه متعهد(خریدار) به شعبه و درخواست صدور اوراق گام به نفع متقاضی(فروشنده). 
 2. ارائه فاکتور صادره از سوی متقاضی(فروشنده) و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز توسط متعهد(خریدار) به شعبه
 3. اهلیت سنجی و اعتبارسنجی متعهد(خریدار) توسط شعبه
 4. در صورت حائز شرایط بودن متعهد(خریدار)، تنظیم پیشنهاد توسط شعبه و ارسال به مراجع ذیربط جهت صدور مصوبه.
 5. اخذ وثایق و تضامین از متعهد
 6. صدور اوراق گام

معاملات اوراق گام 

این اوراق با سررسیدی یک ساله ارائه می‌شوند که دارنده اوراق چند انتخاب خواهد داشت:
 1. نگهداری اوراق تا سررسید
 2. انتقال در زنجیره تامین مالی (برای تسویه خرید مواد اولیه خود، اوراق‌گام دریافتی را به سایر بنگاه‌های تولیدی منتقل کند) آن از طریق فرابورس، بورس کالا و سامانه گام انجام می‌شود. 
 3. فروش از طریق بازار سرمایه یا بازار پول در هر زنجیره به میزان 25% مبلغ اوراق

نکات مهم در خصوص اوراق گام 

 • بانک مرکزی هر سال سقف ضمانت اوراق‌گام را مشخص کرده و به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌کند.
 • بانک‌های عامل انتشار اوراق‌گام  موظفند تاریخ سررسید اوراق را مشخص کنند. این سررسید براساس زمان مندرج در فاکتوری که بنگاه متعهد از متقاضی دریافت کرده است قابل تعیین است.
 • سررسید این اوراق یک ساله است و پرداخت مبلغ در سررسید به عهده بانک است.
 • شرکت‌ها در صورت نکول در ایفای تعهدات، از دریافت مجدد اوراق‌گام محروم خواهند شد.
 • سقف اعتباری هر بنگاه متعهد حداکثر معادل 200 درصد از فروش سال آخر آن بنگاه بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشر شده نزد شبکه بانکی تعیین می‌شود.