پنجشنبه 27 مرداد 1401En
سویفت

سویفت(SWIFT)

(Society for Worldwide interbank Financial Telecommunication)

بانک ملت به منظور افزایش کیفیت و سرعت در انجام خدمات ارزى برای مشتریان خود، در سال 1371 به عضویت شبکه جهانى سویفت در آمد، و کار خود را با این سیستم عملاً از سال 1372 آغاز کرد.
هدف از این عضویت، استفاده از تازه ترین فن آوری های صنعت بانکدارى در برقرارى ارتباط با دیگر بانک هاى عضو شبکه مذکور بوده است. از دیگر اهداف بانک ملت، برخورداری از امنیت برتر در کار مبادله پیام و پرداخت هزینه های کمتر بوده است. پیوستن به شبکه جهانى"سویفت"، در حقیقت نقطه عطفى در اتوماسیون شبکه ارزى بانک ملت به شمار می آید.
هم اکنون همه شعب ارزى بانک ملت (در تهران) و شعب ارزى فعال (در شهرستان ها) و برخی از ادارات تابعه"اداره کل بین الملل"، به منظور تسهیل و تسریع کارهای ارسال و دریافت پیام، به شبکه جهانی"سویفت" متصل اند.