چهارشنبه 15 آذر 1402 En
فرا کارت ملت

فرا کارت ملت

بانک ملت با آگاهی از ضرورت گسترش فرهنگ پرداخت الکترونیک در جامعه و در راستای پاسخگویی به نیاز سازمان ها و شرکت ها در این خصوص، همگام با فن آوری روز دنیا و با تکیه بر تجربیات گذشته و نگاه به آینده، محصول«فرا کارت ملت» را پیاده سازی نموده است.
فرا کارت ملت کارتی است با ماهیت یک کارت بانکی که امکان ارایه خدمات ارزش افزوده از طریق آن میسر می باشد. کارت مزبور حسب درخواست سازمان ها و شرکت ها (مشتریان حقوقی) برای پرسنل و یا مشتریان ایشان صادر شده و دارنده کارت ضمن بهره مندی از تمامی ویژگی های یک کارت بانکی، می تواند از سایر خدمات تعریف شده بر روی کارت استفاده نماید.

ویژگی ها و امکانات 

صدور کارت با طرح و لوگوی مورد نظر سازمان متقاضی
تمرکز وجوه حاصل از شارژ در حساب سازمان
شارژ غیرریالی حساب های فرعی کارت جهت امور رفاهی پرسنل سازمان
محدودسازی کارت در پایانه های مورد نظر سازمان
افزودن تراشه غیرتماسی (RFID) جهت کاربردهای خاص
امکان استفاده کارت در ناوگان حمل و نقل عمومی
امکان پیاده سازی تخفیف در تراکنش 
امکان پیاده سازی طرح های وفاداری از طریق کارت و ...
سازمان ها و شرکت های متقاضی بهره مندی از خدمات کارت فرا کارت ملت، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه نمایند.
ed: e.keramat 980431 no: 98/642717