چهارشنبه 29 خرداد 1398En
تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار از محل منابع

تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار از محل منابع داخلی بانک

بخش اول - شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات

موضوع تسهیلات

تسهیلات فوق برای صادرات کالا و خدماتی قابل اعطا است که حداقل 60 درصد ارزش کالاها و خدمات با استفاده از امکانات و توانایی های داخلی قابل ارائه باشند. تشخیص این امر در مورد کالا، خدمات فنی و مهندسی به ترتیب بر عهده دستگاه ذی ربط و کمیته موضوع ماده 19 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

نوع ارز و واحد محاسبات

  - اعطای تسهیلات به پوند انگلیس، یورو، فرانک سوئیس، کرون دانمارک،‌ ین ژاپن، کرون سوئد و درهم امارات مجاز است و گشایش اعتبار اسنادی صادراتی به همان ارز پروفرم/ قرارداد تجاری یا صورت وضعیت های انجام کار نیز به همان ارزها می بایست انجام شود.
  - بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده شده به همان ارز پرداخت شده خواهد بود.

نرخ سود تسهیلات اعطایی

نرخ سود تسهیلات اعطایی به متقاضیان استفاده از تسهیلات به طور عام معادل نرخ بهره بین بانکی اتحادیه اروپا (EURIBOR) به اضافه دو درصد برای ارز یورو و نرخ بین بانکی ارزهای مربوطه در بازار بین المللی (LIBOR) به اضافه 2 (دو) درصد در سال برای سایر ارزهای مجاز خواهد بود. نرخ بهره بر اساس سال 360 روزه محاسبه می گردد (به استثنای ارزهای ین ژاپن و پوند استرلینگ که سال 360 روزه ملاک محاسبات خواهد بود).

مدت تسهیلات

مدت تامین مالی از محل خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)، حداکثر یک سال خواهد بود.

بخش دوم- مراحل اجرایی اعطای تسهیلات

  1. ارائه پروفرم/ انعقاد قرارداد تجاری با خریدار خارجی.
  2. استعلام بانک طرف قرارداد از اداره کل خارجه در خصوص امکان استفاده از تسهیلات فوق جهت خریدار مربوطه
  3. اعلام تایید امکان استفاده از تسهیلات توسط اداره کل خارجه به کارگزار خارجی پس از دریافت تاییدیه اداره کل اعتبارات مبنی بر رعایت شرایط حداقل درصد ارزش کالاها و خدمات مذکور در موضوع تسهیلات
  4. دریافت اعتبار اسنادی دیداری صادراتی توسط واحد ارزی شعبه به نفع صادرکننده ایرانی
  5. ابلاغ اعتبار اسنادی صادراتی توسط واحد ارزی ذیربط به صادرکننده مربوطه
  6. حمل کالا/ انجام خدمات مربوطه توسط صادر کننده ایرانی
  7. ارائه اسناد حمل کالا/ صورت وضعیت های انجام خدمات توسط صادرکننده ایرانی به واحد ارزی شعبه و کنترل اسناد و تطبیق آن با شرایط اعتبار اسنادی حداکثر ظرف پنج روز کاری
  8. پرداخت وجه به صادرکننده با کسر مبلغ هزینه پوشش در سررسید
  9. مطالبه وجوه در سررسید توسط واحد ارزی شعبه طبق شرایط مندرج در اعتبار اسنادی
بند (2-6) آیین نامه تامین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب 04/07/1383 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه 1167/60 مورخ 10/09/83 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی بخشنامه 122/4 مورخ 04/11/83 اداره کل خارجه
کمیته ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذیربط و عنداللزوم تشکل صنفی – صادراتی مربوطه تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته یادشده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر است. این کمیته در موارد زیر تصمیم می گیرد:
  - تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه نمودن موضوع ماده (15) این آیین نامه
  - تعیین سقف اعتباری و ضمانت نامه های قابل صدور توسط بانک ها در چارچوب این آیین نامه حسب مورد برای هریک از صادرکنندگان
  - نظارت بر حسن اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می شود
ماده 19 پیوست شماره (1-9) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی 
ED.1395.02.29