سرویس های بانکداری الکترونیک بانک ملت در بامداد روز پنج شنبه ۲۲ آبان ماه سال جاری، با چند ساعت قطعی یا اختلال رو به رو خواهد شد.