بانک ملت استان کرمانشاه نسبت به نصب و راه اندازی یک دستگاه خودپرداز در شهرک تعاون کرمانشاه اقدام کرد.