مدرسه اهدایی بانک ملت در روستای داکان بخش خرمدشت شهر تاکستان از توابع استان قزوین به صورت رسمی به بهره برداری رسید.