سایت اینترنتی بانک ملت در میان 10 سایت برتر کشور و بالاتر از تمامی بانک های کشور قرار گرفت.