سهمیه امتیازی نخستین دوره طرح نیکوکاری ملت با استقبال بی نظیر و گسترده اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت از این طرح خداپسندانه، در روز نخست پایان یافت.