بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی دو دستگاه خودپرداز جدید در استان های البرز و لرستان اقدام کرد.