دادگاه عالی انگلستان، دستور العمل تحریم وزارت خزانه داری و مصوبه تحریم پارلمان این کشور را غیرقانونی خواند و حکم بر ابطال آن صادر کرد.