مراسم قرعه کشی طرح تشویقی اهدای یک دستگاه خودروی MVM315 برای ثبت کارت های شتابی در باشگاه مشتریان و طرح انگیزشی رضایت مشتریان دوره زمستان برگزار شد.