مزایده سراسری 339 فقره از املاک مازاد بانک ملت در تیرماه سال جاری برگزار می شود.