باشگاه مشتریان بانک ملت با برگزاری 7 قرعه کشی همزمان ویژه طرح زمستانه، یک دستگاه خودرو MVMX33، سه دستگاه خودرو MVMX315، 8 کمک هزینه سفر به مالزی همراه با یک نفر از اعضای خانواده و 40 سفر به جزیره زیبای کیش همراه با یک عضو خانواده را به اعضا اختصاص داد.