مهلت شرکت در قرعه کشی یک دستگاه خودرو MVM315 برای ثبت کارت های شتابی در باشگاه مشتریان بانک ملت تمدید شد.