بانک ملت استان آذربایجان شرقی، یک دستگاه خودپرداز در دانشگاه پیام نور تبریز نصب و راه اندازی کرد.