مدرسه اهدایی بانک ملت در استان کرمان با حضور مسوولان دستگاه های اجرایی این استان ها به صورت رسمی به بهره برداری رسید.