نحوه عملکرد واحدهای مختلف بانک ملت در سطح کشور مورد تجلیل مسوولان دستگاه های اجرایی قرار گرفت.