شارژ 10 هزار ریالی نیز به فهرست خرید شارژهای اعتباری همراه اول از طریق درگاه‌های خرید غیرحضوری بانک ملت اضافه شد.