در مراسم افتتاح طرح شاپرک، بانک ملت به عنوان بزرگ ترین سهامدار این شرکت معرفی شد.