عملکرد بانک ملت در نقاط مختلف کشور، باعث جلب رضایت مشتریان و مسوولان استان ها شد.