فرماندار کرمانشاه از روند تسهیلات دهی شعب بانک ملت در این شهرستان اظهار رضایت کرد.