بانک ملت با هدف ارائه خدمات متمایز به مشتریان، بسته تسهیلاتی جدیدی را با عنوان"پرداخت حقوق ملت" طراحی و عرضه کرد.