باشگاه مشتریان بانک ملت با هدف اجرا و پیاده سازی برنامه های توسعه ای و استفاده از ابزارهای بازاریابی مستقیم و رو در رو، غرفه ای را در محل جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب برپا کرد.