خط تولید دوچرخه برقی در استان قم با حمایت بانک ملت به صورت رسمی به بهره برداری رسید.