بانک ملت دو دستگاه خودپرداز جدید در واحدهای اداری استان اردبیل نصب و راه اندازی کرد.