42 شعبه از شعب بانک ملت در استان گیلان به باجه های رو در رو مجهز شدند.