بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی دو دستگاه خودپرداز جدید در یکی از شهرستان های استان اردبیل