با تجهیز چهار شعبه جدید بانک ملت استان آذربایجان شرقی به سیستم نوبت دهی، شمار شعب مجهز به این سیستم در استان به 39 شعبه رسید.