نسخه جدید نرم افزار همراه بانک ملت مبتنی بر سیستم اندروید راه اندازی شد.