خودپردازهای جدید بانک ملت در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.