پرداخت وجه قبوض شهردای کرمان از طریق درگاه الکترونیک بانک ملت امکان پذیر شد.