چهار دستگاه خودپرداز جدید بانک ملت در مناطق مختلف استان کردستان به بهره برداری رسید.