رییس سازمان حج و زیارت استان قزوین از عملکرد بانک ملت در زمینه ثبت نام عمره سپاسگزاری کرد.