پهنای باند ارتباطی شعب بانک ملت در استان خراسان رضوی ارتقا پیدا کرد.