غرفه بانک ملت به عنوان یکی از 10 غرفه برتر نمایشگاه هفته دولت در استان ایلام برگزیده و معرفی شد.