ساختمان جدید شعبه غازیان بانک ملت در شهرستان بندرانزلی به صورت رسمی به بهره برداری رسید.