مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال 89 روز 30 تیرماه سال جاری برگزار می شود.