پایانه های پرداخت الکترونیک بی سیم بانک ملت در جشنواره مدیریت توزیع و پخش کشور رونمایی و به فعالان اقتصادی معرفی شد.