بانک ملت استان سمنان با هدف ترویج فرهنگ پرداخت های الکترونیک، نسبت به اتصال گروهی کارت های سوخت به کارت های بانکی اقدام کرد.