بانک ملت، حدود دو هزار و 700 جایگاه سوخت در سراسر کشور را به سامانه کیف پول کارت هوشمند سوخت مجهز کرد.