بانک ملت موفق شد رتبه نخست دریافت غیرحضوری قبوض شرکت همراه اول را در استان مرکزی به خود اختصاص دهد.