بانک ملت با هدف قدردانی از مشتریان خود، یکهزار و 400 سکه تمام بهار آزادی میان اعضای باشگاه مشتریان توزیع کرد.