شعبه بازار اصفهان بانک ملت در رشد منابع حساب های قرض الحسنه در میان تمامی شعب این بانک در سراسر کشور به عنوان شعبه برتر شناخته شد.