بانک ملت استان قزوین در نمایشگاه دستاوردهای صنعت که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شده بود به صورت فعال حضور یافت.